Website Banner
 

  
 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 9
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 200939
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1281
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 208883
 
 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

             เราผลิตท่อ คสล. และ คมล. ขนาด 0.30 ม, 0.40 ม, 0.60 ม, 0.80 ม, 1.0 ม. และ 1.20 ม. ผลิตโดยเครื่องจักรทันสมัยและยึดหลักมาตรฐาน มอก. 128-2549 เราควบคุมคุณภาพ และการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ ลูกค้าผู้ซื้อทุกราย เครื่องจักร เครื่องมือในการทดสอบทุกประเภท  ผ่านการตรวจสอบและยอมรับจากสถาบัน AIT สามารถ ให้ความแม่นยำในการตรวจสอบอย่างแน่นอน ได้แก่ เครื่องชั่ง, ตวง, วัตถุดิบ, เครื่องกดทดสอบแรงอัด ลูกปูน (คอนกรีต), เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะสารเคมีที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่ได้ตรวจสอบแล้ว ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดมาตรฐาน มอก. เรื่องวัตถุดิบ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับวัตถุดิบที่มาใหม่อย่างสม่ำเสมอ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราคัดสรรคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดต่อ ลูกค้าทุกท่านเสมอมา

            


       

   
         
         
                
Current Pageid = 9