Website Banner
 

  
 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 15
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 198467
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1281
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 206411
 
 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

             เราผลิตท่อ คสล. และ คมล. ขนาด 0.30 ม, 0.40 ม, 0.60 ม, 0.80 ม, 1.0 ม. และ 1.20 ม. ผลิตโดยเครื่องจักรทันสมัยและยึดหลักมาตรฐาน มอก. 128-2549 เราควบคุมคุณภาพ และการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ ลูกค้าผู้ซื้อทุกราย เครื่องจักร เครื่องมือในการทดสอบทุกประเภท  ผ่านการตรวจสอบและยอมรับจากสถาบัน AIT สามารถ ให้ความแม่นยำในการตรวจสอบอย่างแน่นอน ได้แก่ เครื่องชั่ง, ตวง, วัตถุดิบ, เครื่องกดทดสอบแรงอัด ลูกปูน (คอนกรีต), เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะสารเคมีที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่ได้ตรวจสอบแล้ว ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดมาตรฐาน มอก. เรื่องวัตถุดิบ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับวัตถุดิบที่มาใหม่อย่างสม่ำเสมอ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า เราคัดสรรคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดต่อ ลูกค้าทุกท่านเสมอมา

            


       

   
         
         
                
Current Pageid = 9